Înscrierea elevilor în clasa a IX-a învățământ liceal


Înregistrarea dosarelor elevilor declarați admiși în etapa I de admitere la liceu se realizează la secretariatul școlii, după următorul program:

  • 25 iulie 2021 între orele 9 și 14
  • 26 iulie 2021 între orele 8 și 16
  • 27 iulie 2021 între orele 8 și 16
  • 28 iulie 2021 între orele 8 și 16.

Depunerea dosarelor se poate face și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin email, cu documente scanate. În cazul transmiterii documentelor prin poștă sau email, candidații/părinții au obligația de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum 2 săptămâni de la începerea cursurilor.

Director
Pop Anamaria