Propunând specializări precum tehnician în gastronomie, bucătar, ospătar sau tehnician nutriționist, Liceul Tehnologic nr. 1 Cluj-Napoca facilitează accesul elevilor pe piața muncii.

Atât cursurile de cultură generală, precum și cele specifice profilului (care implică multe ore de instruire practică) sunt predate cu responsabilitatea și conștiinciozitatea unor cadre didactice competente care știu că educația și buna pregătire fac diferența în orice domeniu.