Propunând specializări precum tehnician în gastronomie, bucătar, ospătar sau tehnician nutriționist, Liceul Tehnologic nr. 1 Cluj-Napoca facilitează accesul elevilor pe piața muncii.

Atât cursurile de cultură generală, precum și cele specifice profilului (care implică multe ore de instruire practică) sunt predate cu responsabilitatea și conștiinciozitatea unor cadre didactice competente care știu că educația și buna pregătire fac diferența în orice domeniu.

Elevii noștri fac parte din acea categorie de absolvenți care reușesc să își găsească un loc de muncă imediat după terminarea studiilor (parteneriatele pe care școala le are cu anumiți agenți economice contribuie la această finalitate) sau care se orientează spre studii universitare, alegerea lor fiind una atent cântărită. Pe lângă calitatea pregătirii elevilor, marele avantaj al liceul nostru este faptul că pune la dispoziția acestora locuri de cazare în căminul școlii (și, implicit, posibilitatea de a lua masa la cantina liceului).

Vă așteptăm cu drag!