Grupul Școlar „Tehnofrig” ~ Liceul Tehnologic nr. 1

Pe Calea Moților în Clujul anilor 1965, la numerele poștale 78-80 funcționa Școala de Ucenici. Înființarea ei a fost urmarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, a fabricilor care aveau nevoie de muncitori calificați în domenii diferite. Cerința tot mai mare de oameni calificați a dus la diversificarea specializărilor. Cinci ani mai târziu, în 1961, din această școală se desprinde Grupul Școlar Metalurgic „Tehnofrig”. Numele i se va schimba un an mai târziu, în Grupul Școlar al Uzinei „Tehnofrig”. Din anul 1963, școala nou înființată se va numi Grupul Școlar „Tehnofrig” și va funcționa pe Calea Moților nr. 78-80 până în anul 1973.

Anul 1973 aduce schimbări majore în cadrul Grupului Școlar „Tehnofrig”. Sub conducerea noului director numit de către Conducerea de Partid pe baza deciziei Ministerului Învățământului, se începe construirea unui nou sediu al școlii. Noul sediu al școlii era proiectat a se ridica pe strada Maramureșului unde directorul Uzinei „Tehnofrig”, ing. Halmaghi Andrei, dobândise de la cetățenii din zonă mai multe terenuri cu destinația grădină și curte construcții, terenuri terasate în momentul începerii construcției noului sediu al școlii. Exista și o construcție pe aceste terenuri care nu a fost dărâmată – clădirea Ofelia Manole de astăzi. Proiectul tip, conform căruia a fost ridicată noua clădire a școlii a fost pus la dispoziție de către Ministerul Învățământului și adaptat specificului și cerințelor locale de către Institutul de Cercetare și Proiectare Cluj, iar constructorul a fost Trustul de Construcții Cluj. Bugetul pentru ridicarea noului sediu a fost alocat de către Uzina „Tehnofrig”.

Fundația construcției școală a fost terminată în prima parte a anului 1973. Prezența pânzei freatice din zonă a întârziat lucrările, fiind necesare drenaje realizate cu ajutorul regionalei CFR. În ciuda unei ierni destul de aspre și lungi, în toamna anului 1974, noul sediu al școlii a fost terminat, devenind funcțional. Au fost ridicate 4 clădiri cu funcțiuni diferite: clădirea școală, clădirea atelier de tipul P, clădirea cămin de tipul P+2E și clădirea cantină de tipul P. Construcția veche existentă pe terenuri  a fost păstrată și i s-a dat funcțiunea de magazie. Clădirea școlară era împărțită ca și astăzi în Corpul A și Corpul B, primul de tipul D+P+2E și cel de-al doilea P+1E. La înființare, Corpul A a fost destinat cursurilor de cultură generală și corpul B cursurilor din domeniul tehnic. Nu se cunosc motivele pentru care s-a renunțat la ridicarea unui etaj la corpul B. De asemenea, s-a renunțat la ridicarea unei săli de sport care era și ea prevăzută în proiect.

După terminarea noului sediu, din toamna anului 1974, Grupul Școlar „Tehnofrig” va funcționa pe strada Maramureșului, nr. 165/A. Au fost mutate aici clase de liceu care funcționau în vechiul sediu și au fost înființate clase ale Școlii Profesionale. Clădirea de pe strada Moților, nr. 78-80 a fost preluată de către Uzina Armătura, restul claselor rămase aici formând Liceul Armătura.