Activitați practice în unitațile de alimentație publică colaboratoare

Elevii din școala noastră își desfașoară orele de instruire practică la agenți economici unde dobândesc cunoștințe, abilități și deprinderi specifice profilului.
Liceul nostru colaborează cu un număr de peste 10 unitați de alimentație publică (CasaTiff, restaurant Maimuța Plîngătoare,restaurat Da Pino ,restaurant Caro, restaurant Boieru, restaurant Crama Haiducilor, Pizzeria Toscana, Casa Piraților,etc),unde elevii iși desfașoară atât orele de practică curentă cât și de practică comasată.
Oferta educațională a școlii cuprinde clase de liceu pentru calificarea profesională tehnician în gastronomie, și clase cu calificarea profesională de bucătari și ospătar (chelner) vânzator in unități de alimentație, calificare cunoscută la nivel internațional.