În cadrul colaborării avute cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și Liceul Tehnologic Nr. 1 elevii clasei a XII – a A au beneficiat de o oră de consiliere în carieră din partea Facultății de Zootehnie și Biotehnologii. Profesorii din cadrul acestei faculăți au prezentat oferta educațională și avantajele finalizării acestei facultați precum și informații despre admitere.