Proiectul Erasmus “ Changing schools, changing lives” este implementat de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Cluj  împreună cu foarte mulți  specialiști-profesori, psihologi, terapeuți, psihopedagogi, informaticieni și reprezentanți ai administrațiilor locale din 6 țări partenere: Spania, Portugalia, Bulgaria, Grecia și Croația.
 Scopul proiectului este prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi a eşecului şcolar la elevii aflaţi în situaţii dezavantajate, prin implementarea de metodologii incluzive şi a altor strategii, precum şi prin colaborarea şcoală-familie.