logo ifc

Liceul nostru a încheiat un acord de parteneriat cu Institutul Francez din România la Cluj-Napoca în data de 13 iunie 2016. Valabil până în 30 iunie 2017 (cu posibilitatea de reînnoire în fiecare an), acest acord de parteneriat oferă mari privilegii profesorilor și elevilor noștri. Având drept scop dezvoltarea colaborării și asigurării proiectelor comune în domeniul educațional, cultural și lingvistic, parteneriatul presupune:

Cursuri de formare a profesorilor de limba franceză organizate la Institutul Francez din Cluj-Napoca

Organizarea de simulări în vederea susținerii și promovării examenelor DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)

Organizarea de vizite în spațiul mediatecii Institutului în vederea realizării unor sesiuni de informare/jocuri/ateliere interactive/proiecții de filme