Personal didactic an școlar 2019-2020

ARIA CURRICULARĂ „Limbă și comunicare”

Limba și literatura română

DIERTIC Lenuța-Adriana

LAZĂR Simona Adina

Limba engleză

ERCHEDI Nicoleta-Maria

Limba franceză

MĂNĂSTIREDora 

ARIA CURRICULARĂ „Matematică și științe ale naturii”

Matematică

CIPCIGAN Lizette-Daniela

Fizică

POPA Adriana Maria

Chimie

GLIGAN Tenzica

Biologie

ZBUCE Ioana Adriana

 

ARIA CURRICULARĂ „Om și societate”

Istorie

MĂRGINEAN Sonia

Geografie

BIMBEA Adriana

Economie/Educație antreprenorială

SUCIU Ioana Maria

Psihologie

COPIL Cristina Elena

Religie ortodoxă

POP Andrei Ciprian

Educație fizică și sport

MORAR Alexandru

Filozofie, locică, argumentare si comunicare

Bumb Adrian Mihai

 

ARIA CURRICULARĂ „Tehnologii”

Ecomomie

CHIURBE Grigore

PORUMB Raluca Maria

Alimentație publică și turism

POP Anamaria

MEDAN Sidonia

POPA Raluca- Mariana

POP Ana-Ioana

COROIANU Simona Diana

Pregătire – instruire practică alimentație publică și turism

BRAICA Ioana-Maria (maistru)

FĂLCUȘAN Elena-Florina

LAKOTITI Adriana (maistru)

LUCA Maria-Lucia (maistru)

Informatică/Tehnologia informației și a comunicațiilor

POPESCU Carmen-Mariana