ANUL ȘCOLAR 2016-2017

ARIA CURRICULARĂ „Limbă și comunicare”

Limba și literatura română

PASCU Cristiana-Anca

DIERTIC Lenuța-Adriana

Limba maghiară maternă

SZEKELY Katalin

Limba engleză

ERCHEDI Nicoleta-Maria

Limba franceză

PAU Emanuel

ARIA CURRICULARĂ „Matematică și științe ale naturii”

Matematică

CIPCIGAN Lizette-Daniela

ZURGALĂU Ioan

Fizică

POPA Adriana

PITIC Monica

BOJTE Maria

Chimie

GLIGAN Tenzica

Biologie

ZBUCE Ioana

ARIA CURRICULARĂ „Om și societate”

Istorie

MĂRGINEAN Sonia

Geografie

BIMBEA Adriana

Economie/Educație antreprenorială

CHIURBE Grigore

Psihologie

MOLDOVAN Simona

Logică și argumentare/Filosofie

SAVU Ioan-Constantin

Religie ortodoxă

TĂMAȘ Ionela

Religie reformată

MORA Laszlo-Tibor

Educație fizică și sport

BOAR Romulus

ARIA CURRICULARĂ „Tehnologii”

Mecanică

GREȚA Lucica

BĂRBUȚĂ Sandu

Pregătire – instruire practică transporturi – conducerea autovehiculelor

HORVAT Ioan

Alimentație publică și turism

POP Anamaria

MEDAN Sidonia

POPA Raluca- Mariana

LOPES Pompilia-Mioara

FĂLCUȘAN Elena-Florina

POP Ana-Ioana

Pregătire – instruire practică alimentație publică și turism

BRAICA Ioana-Maria (maistru)

LAKOTITI Adriana (maistru)

LUCA Maria-Lucia (maistru)

BUGNER Claudia - Maria

Informatică/Tehnologia informației și a comunicațiilor

POPESCU Carmen-Mariana