ANUL ȘCOLAR 2018-2019

ARIA CURRICULARĂ „Limbă și comunicare”

Limba și literatura română

DIERTIC Lenuța-Adriana

IURA Ioana - Iulia

Limba engleză

ERCHEDI Nicoleta-Maria

Limba franceză

MĂNĂSTIRE Dora 

 

ARIA CURRICULARĂ „Matematică și științe ale naturii”

Matematică

CIPCIGAN Lizette-Daniela

Fizică

POPA Adriana

Chimie

GLIGAN Tenzica

Biologie

ZBUCE Ioana

ARIA CURRICULARĂ „Om și societate”

Istorie

MĂRGINEAN Sonia

Geografie

BIMBEA Adriana

Economie/Educație antreprenorială

SUCIU Ioana Maria

Psihologie

COPIL Cristina

Religie ortodoxă

CIUHANDU Bogdan

Educație fizică și sport

BOAR Romulus

ARIA CURRICULARĂ „Tehnologii”

Mecanică

BĂRBUȚĂ Sandu

Pregătire – instruire practică transporturi – conducerea autovehiculelor

HORVAT Ioan

Alimentație publică și turism

POP Anamaria

MEDAN Sidonia

POPA Raluca- Mariana

LOPES Pompilia-Mioara

POP Ana-Ioana

Pregătire – instruire practică alimentație publică și turism

BRAICA Ioana-Maria (maistru)

FĂLCUȘAN Elena-Florina

LAKOTITI Adriana (maistru)

LUCA Maria-Lucia (maistru)

Informatică/Tehnologia informației și a comunicațiilor

POPESCU Carmen-Mariana